O našej obci

Obec Babie leží v južnej časti Nízkych Beskýd v nadmorskej výške okolo 215 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo pred 11. storočím a začiatkom 14. storočia sa tu usadili noví obyvatelia so šoltýsom.

Prvý písomný doklad o dedine a kostole pochádza z r. 1332. Bola majetkovou súčasťou panstva Chmeľov. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 40 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko asi 15 poddanských domov, ev. kostol a faru.

V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 11 až 10 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 32 domov a 237 obyvateľov, v r. 1900 bolo 152 obyvateľov, v r. 1970 271 obyvateľov. Ev. a. v. kostol pochádza zo začiatku 14. storočia. V súčasnosti má obec 242 obyvateľov a rozlohu 7km štvorcových.