Aktuality

Občianske združenie MAS


Predstavujeme občianske združenie
MAS Slanské vrchy - TopľaInformujeme Vás o vznikajúcom verejno-súkromnom partnerstve na území mikroregiónov Hanušovce nad Topľou a Hlinné, ktorá združuje 26 obcí vrátane mesta:
Babie, Bystré, Čierne nad Topľou, Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Matiaška, Medzianky, Merník, Michalok, Nižný Kručov, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, Remeniny, Rudlov, Skrabské, Soľ, Vlača, Vyšný Žipov, Zámutov a Zlatník

Zároveň Vás oslovujeme návrhom stať sa jeho členom.

S využitím miestneho potenciálu a inovatívnych metód za aktívnej účasti verejnosti sme sa rozhodli pomôcť k miestnemu rozvoju a skvalitneniu života vo vidieckych oblastiach.

MAS Slanské vrchy - Topľa ako občianske združenie spája:
verejný a neverejný sektor (súkromný, neziskový a občiansky)
s cieľom riešiť problémy územia pomocou prístupu LEADER a prostredníctvom stratégie CLLD – t. j. stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Kto sa môže stať členom?
Členom MAS Slanské vrchy – Topľa sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.
V prípade Vášho záujmu stať sa členom MAS Slanské vrchy – Topľa, prosím skontaktujte nás: mas.svtopla@gmail.com alebo 0905 442 457 (Ing. Jozef Berta – predseda MAS)

Prihláška je dostupná TU.

Miestna akčná skupina Slanské vrchy – Topľa,
Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou