Aktuality

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci Babie:

Oznámenie o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy

Obec - mesto - mestská časť1) BABIE

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Babie ku dňu vyhlásenia volieb
Zverejnenie

počtu obyvateľov obce Babie

ku dňu vyhlásenia volieb, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018:

232 obyvateľov

§ 171 ods. 9 a § 176

Športový deň 7.7.2018
Pozývame Vás na ŠPORTOVÝ DEŇ,
ktorý sa uskutoční v sobotu 7.7.2018 o 16.hod. na ihrisku.Výberové konanie na riaditeľa(ku) MŠ Babie
Obec Babie v zastúpení starostkou,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Babie

Občianske združenie MAS
Predstavujeme občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa