Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa(ku) MŠ Babie
Obec Babie v zastúpení starostkou,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Babie

Občianske združenie MAS
Predstavujeme občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa